Interview Arthur Firstenberg

ARTHUR FIRSTENBERG WAARSCHUWT VOOR GEVAREN 5G EN SMARTPHONE

Elektromagnetische straling “bedreiging voor het leven op aarde”

Straling van radiofrequente elektromagnetische velden is “de meest acute bedreiging voor al het leven op aarde”. Dat zegt Arthur Firstenberg, initiatiefnemer van het Stop 5G Space Appeal en schrijver van een standaardwerk over elektriciteit, ‘The invisible rainbow’ (2020) in een interview met De Andere Krant. De 73-jarige Amerikaanse activist en ‘stralingsvluchteling’, die woont in een afgelegen en afgeschermde woning in New Mexico, strijdt niet alleen tegen de invoering van 5G, maar tegen alle draadloze technologie. “Het gebruik van smartphones is vragen om je eigen dood en die van de planeet.”

De Andere Krant, 2 september 2023, Door: Marjolein van Pagee

“Aan de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, de EU, de Raad van Europa en de regeringen van alle naties. Wij, ondergetekenden, wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers van 216 landen en regio’s, doen een dringend beroep op u om de uitrol van 5G draadloze netwerken, inclusief 5G van satellieten, stop te zetten. 5G zal leiden tot een enorme toename van radiofrequente (RF) straling, bovenop de straling van bestaande 2G, 3G en 4G telecommunicatienetwerken. RF straling is bewezen schadelijk voor mensen en het milieu. De uitrol van 5G is een experiment op de mensheid en het milieu dat moet worden beschouwd als een misdaad onder internationale wetgeving.”

De Stop 5G Space Appeal windt er geen doekjes om. De verklaring die in 2018 werd opgesteld door Arthur Firstenberg is een groot succes: hij is ondertekend door meer dan 300.000 mensen en organisaties uit de hele wereld. Maar effect heeft hij nog niet gehad. “Tot nu toe hebben we geen enkele reactie ontvangen”, zegt Firstenberg. Hij communiceert met ons vanuit een afgeschermde, aarden woning in Sante Fe, Nieuw-Mexico, waar hij een computer met bedrade internetverbinding heeft staan. “Een mobiele telefoon heb ik nog nooit gehad.”

Firstenberg vluchtte in 1996 noodgedwongen uit zijn toenmalige woonplaats New York. De draadloze revolutie die toen zijn stad bereikte bezorgde hem acute gezondheidsklachten. Toen honderden zendmasten werden aangezet, voelde hij zich duizelig en misselijk worden, met een zware druk achter de ogen: “Mijn keel zette op en ik had het gevoel dat mijn hoofd zou exploderen.” Eerst werden de dichtbevolkte steden aan de oostkust van zendmasten voorzien, daarna waren ook de meer afgelegen gebieden aan de beurt. Als een olievlek verspreidde het draadloze telecomnetwerk zich uit in de VS.

Firstenberg besloot een boek te schrijven over de impact van elektriciteit en elektromagnetische straling op alle levensvormen, met een historisch overzicht van wetenschappelijke studies. Hij bracht in Minneapolis veel tijd door in de enige bibliotheek ter wereld die volledig gewijd is aan de biologische gezondheidseffecten van elektriciteit. Waar veel overheidsinstanties, zoals het RIVM, volhouden dat de straling van radiofrequente elektromagnetische velden niet meer doet dan het opwarmen van weefsel, betoogt Firstenberg in zijn boek The invisible rainbow dat dit een onhoudbaar standpunt is.

Volgens hem tonen wetenschappers al vanaf de 18e ee uw, toen elektriciteit werd ontdekt, aan dat er een causaal verband bestaat tussen de blootstelling aan kunstmatig opgewekte elektriciteit en uiteenlopende ziekten als griep, kanker, diabetes, Alzheimer en hart- en vaatziekten. Straling is bij het vervoeren van elektriciteit via stroomdraden een onbedoeld bijproduct. Bij telecomtechnieken worden frequenties via micro- en millimetergolven gepulseerd de wereld in gezonden. Daarnaast maakt 5G gebruik van beamforming, waarbij data via direct op de individuele gebruiker gerichte bundels verzonden wordt. Deze onnatuurlijke straling vormt volgens Firstenberg “de meest acute bedreiging voor al het leven op aarde”.

Sceptici brengen hier vaak tegenin dat een zonnestraal toch ook straling is. Volgens Firstenberg gaat die vergelijking niet op. “Over water zeg je toch ook niet dat dit hetzelfde is als arseen, omdat ze allebei chemicaliën zijn? Natuurlijke straling is niet gepulseerd, niet gemoduleerd en niet coherent. Zelfs licht wordt schadelijk als je het pulseert. Iedereen kan straling voelen, maar 99 procent van de mensen weet niet wát ze voelen.” Hoewel veel mensen zeggen te lijden aan ‘elektrogevoeligheid’, is dat volgens Firstenberg een kwestie van gradatie. “Al het leven op aarde is elektrisch. Dus als je leeft, ben je elektrisch gevoelig,”

Toen hij zijn boek in 2015 afhad, bleken uitgevers niet geïnteresseerd. In 2020 vond hij alsnog een uitgever. The Invisible Rainbow kwam uit toen de wereld in de ban was van de coronapandemie. In zijn boek gaat Firstenberg uitgebreid in op de griep als “elektrische ziekte” die volgens hem niet besmettelijk is en niet veroorzaakt wordt door een virus. Hij draagt tal van bewijzen aan voor de stelling dat historische influenza-uitbraken, zoals de Spaanse griep, reacties zijn geweest op de introductie van nieuwe technologieën.

In 2020 werd 5G wereldwijd voor het eerst aangezet. Veel coronacritici zagen hierin een causaal verband. Firstenberg gelooft dat sars-cov-2 wél een echt virus is, dat per ongeluk is ontsnapt uit het laboratorium in Wuhan en dat het de gezondheid beïnvloedt: “Ik denk dat het coronavirus op zichzelf zuurstoftekort veroorzaakt vanwege de effecten op de longen, en dat 5G óók zuurstoftekort veroorzaakt vanwege de effecten op de mitochondriën. De combinatie van die twee kan dodelijk zijn.” Anti-stralingsproducten, zoals amuletten in de vorm van stickers en pasjes, of zelfs elektrische apparaten die je moet aansluiten om straling te neutraliseren, noemt hij “frauduleus”.

“Een van de grootste problemen die we hebben is de ongekende populariteit van de smartphone. Ze houden ons ermee in de gaten, al is dat niet mijn focus. Ik probeer de aarde te redden van straling. We moeten verandering niet alleen van regeringen verwachten. Het heeft geen zin om tegen 5G te protesteren met een mobiele telefoon in je hand. Het gebruik van smartphones is vragen om je eigen dood en die van de planeet. We moeten ermee stoppen!”

KADER:

The invisible rainbow: a history of electricity and life

Arthur Firstenberg werkte twintig jaar aan The invisible rainbow: a history of electricity and life, waarvan meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht. Het is inmiddels in tien talen uitgebracht. Fred Meijroos van Succesboeken.nl heeft het boek onlangs in het Nederlands vertaald. [De Nederlandse versie kwam op 5 september 2023 uit, zie De Onzichtbare regenboog]

Zijn boek begint in ons land. Het achttiende-eeuwse Nederland blijkt de bakermat te zijn van de elektrische revolutie. In 1746 slaagde de Leidse natuurkundige Pieter van Musschenbroeck erin om elektrische lading op te slaan in een glazen fles. Deze ‘Leidse fles’ legde de basis voor de uitvinding van de batterij, maar werd ook ter vermaak gebruikt om mensen in heel Europa de sensatie van een elektrische schok te laten ervaren. Duidelijk werd toen dat niet iedereen even heftig op elektriciteit reageert. Waar de een steil achterover sloeg en een intense pijn ervaarde, haalde de ander lachend de schouders op.

Het was voor wetenschappers altijd een vaststaand feit dat elektriciteit invloed had op het lichaam. Mede onder invloed van industriële en economische belangen, is deze kennis gaandeweg naar de achtergrond verdwenen. In de negentiende eeuw, de tijd waarin de telegraaf op grote schaal werd geïntroduceerd, was een nieuw, veelvoorkomend ziektebeeld ‘neurasthenie’, met symptomen die lijken op die van elektrohypersensitiviteit (EHS) waar mensen tegenwoordig aan lijden. Firstenberg beargumenteert in zijn boek dat elektrische straling bij alle levende wezens het celmetabolisme vertraagt, waardoor we gemiddeld ouder worden, maar ook zieker. Hij legt verband tussen de grootschalige blootstelling aan straling en bekende welvaartsziekten. De gevestigde wetenschap wijst uitsluitend op slechte eetgewoonten en chemische omgevingsfactoren zoals luchtvervuiling, terwijl straling volgens Firstenberg over het hoofd wordt gezien als oorzaak van de vertraagde werking van onze cellen.

Ook voor de enorme toename in tinnitusklachten heeft Firstenberg een andere verklaring. Het is in veel gevallen niet zomaar een disfunctioneren van het gehoor, maar mensen vangen geluiden op van het piepen of brommen van radiofrequente velden. “Het oor is ook een elektrisch instrument, in staat om straling om te zetten in geluid. Een groot deel van de tinnituspatiënten hoort dus niet zomaar geluiden die er niet zijn!”