Boeken

Bung Tomo. De revolutie van 1945 (2023)

Eind 1945 worden in Indonesië verwoede pogingen gedaan om het Nederlandse koloniale regime te herstellen. In de Oost-Javaanse stad Surabaya komt het volk massaal in opstand. Hun verzet wordt aangemoedigd door de 25-jarige Sutomo (1920-1981), ook wel Bung Tomo genoemd, die uitgroeit tot een van de bekendste radiomakers in die tijd. De landing in Surabaya van het Britse leger dat de Nederlanders te hulp schiet, mondt uit in een bloedige stadsguerrilla. Op 10 november wordt de stad gebombardeerd. Voor Indonesiërs geldt Bung Tomo als nationale held, maar in Nederland staat hij als oorlogsmisdadiger te boek. Hier wordt hij verantwoordelijk gehouden voor de zogenaamde ‘bersiap’, de term waarmee Nederlandse historici het antikoloniale geweld van Indonesiërs aanduiden. In Bung Tomo ontrafelt Marjolein van Pagee deze controverse.

Uitgeverij Omniboek: https://www.omniboek.nl/boek/bung-tomo/
Publicatiedatum: 2 november 2023
Paperback €23,50
Boekpresentatie: donderdag 9 november 2023, De Balie, Amsterdam
Taal van het boek: Nederlands
Voertaal boekpresentatie: Engels
Link livestream: https://www.youtube.com/watch?v=JzFU9bj95f8

Banda – De genocide van Jan Pieterszoon Coen (2021)

‘Daer can in Indiën wat groots verricht worden.’ Deze woorden van Jan Pieterszoon Coen prijken in gouden letters boven de deur die toegang geeft tot de Regentenkamer in het gebouw van de Tweede Kamer. Nog steeds wordt Coen, die verantwoordelijk was voor de genocide op de Bandanezen, vereerd als grondlegger van een koloniaal rijk.

Vóór de komst van de Europeanen vormde Banda het centrum van een goed functionerend handelsnetwerk in nootmuskaat en foelie. Daaraan kwam abrupt een einde toen Nederlandse schepen in 1599 de kleine archipel bereikten. De Nederlanders dwongen de Bandanezen de handel met andere volken te staken en uitsluitend aan de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) te leveren. Natuurlijk verzetten de eilandbewoners zich tegen deze absurde eis, waarop het VOC-bestuur besloot om hen met geweld van hun land te verdrijven en er een plantagekolonie te stichten. Coens brute optreden uit 1621 was het sluitstuk van een reeks geweldsdaden waarbij de Bandanese bevolking werd verjaagd, vermoord en tot slaaf gemaakt.

In Banda laat Marjolein van Pagee zien hoe dit alles zich verhoudt tot de VOC als bezettingsmacht en het koloniale onderdrukkingssysteem dat hieruit voortkwam. Van Pagee plaatst de genocide in de grotere context van de ‘vaderlandse geschiedenis’ en dus het ontstaan van Nederland als natiestaat.

Francisca Pattipilohy schreef het voorwoord.

Uitgeverij Omniboek
Publicatiedatum: 20 april 2021
Paperback € 20,99, e-book € 9,99 
Boekpresentatie 20 april om 18:30 bij Pakhuis de Zwijger

Promo video: Reiner Lesprenger http://www.lesprenger.de/

Boekpresentatie terugkijken:

Interview OVT radio 1, zondag 25 april 2021: