Strong Imagination (2009)

Serie2Volgende  Pijl

De relatief grote groep mensen die hun leven binnen de muren van een psychiatrische inrichting doorbrengen, trok in dit project mijn aandacht. Wie zijn zij eigenlijk. Wat is hun verhaal? Belangrijk in de presentatie zijn de levensverhalen van de geportretteerden.

In sommige gevallen is het een ziekte die zich geleidelijk ontwikkeld, maar het komt ook voor dat schizofrenie zich van de ene op de andere dag openbaart. Kenmerkend voor de ziekte zijn psychoses. Denk aan hallucinaties, angst, verwardheid en wanen. Mensen kunnen dingen horen, zien of voelen die er niet zijn. Op een ander moment kunnen patiënten juist heel vlak overkomen, dan tonen ze nauwelijks emoties.

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat schizofrenie hetzelfde is als een gespleten persoonlijkheid.
Schizofrenie wordt dan verward met MPD (Multiple Personality Disorder). Het is dus niet zo, dat iemand met schizofrenie, zich van het ene op het andere moment als een ander zal voordoen. Ook gaat het niet om een zeldzame ziekte, in Nederland lijden 120.000 mensen aan schizofrenie.

De precieze oorzaak is voor onderzoekers nog steeds niet duidelijk. Wel wordt nu aangenomen dat schizofrenie een erfelijke ziekte is. Ook de omgeving speelt een belangrijke rol. Het is wel bekend dat een stressvol leven veel invloed heeft op het ontwikkelen van schizofrenie. Ook drugsgebruik kan de aanleg voor schizofrenie bevorderen.